Sajnos előfordulhat, hogy a kiválasztott OKJ-s tanfolyam és a szervező iskola nem azt a színvonalat nyújtja, mint amire a jelentkezéskor számítottunk. De mit lehet ilyenkor tenni?

Már a képzési hely és a tanfolyam körültekintő kiválasztásával is sokat tehetnek a tanulók azért, hogy a pénzükért cserébe megfelelő minőségű képzést kapjanak. A felnőttképzés nyújtása – amely lehet OKJ-s végzettséget adó képzés, egyéb támogatott szakmai képzés, nyelvi képzés, vagy támogatott egyéb képzés – engedélyköteles tevékenység.

Ez azt jelenti, hogy a tanfolyamokat biztosító intézménynek az általa indítani tervezett minden egyes képzésre vonatkozóan bizonyítania kell az engedélyeztetés során, hogy rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.  Ezért már a jelentkezés előtt érdemes utánanézni a képzőhelynek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján (www.nive.hu), esetleg személyesen érdeklődnie, hogy a képzési hely, illetve a képzés maga szerepel-e a hivatali nyilvántartásban.

A felnőttképzési szerződést minden esetben írásban kell megkötni. Törvény szabályozza, hogy milyen elemeknek kell a szerződésben szerepelniük. Kötelező feltüntetni az intézmény nevét és nyilvántartási számát – ez utóbbi hiánya esetleg gyanúra is okot adhat, hogy a képzési hely rendelkezik-e egyáltalán engedéllyel.

Ezen kívül a szerződésbe kell foglalni a képzésre vonatkozó minden fontos részletet:

 • a kezdés időpontját,
 • a képzés ütemezését;
 • a képzéssel megszerezhető dokumentum megnevezését;
 • az ismeretek ellenőrzésének módját;
 • a hiányzás lehetséges mértékét és túllépésének következményeit;
 • a gyakorlati képzésre vonatkozó adatokat, belefoglalva, hogy melyek azok az eszközök, anyagok, amelyet a képzési hely biztosít;
 • a vizsgaszervezés módját, valamint a vizsgára előírt, vagy javasolt intézményt;
 • a képzési díj mértékét és a fizetési módot, továbbá támogatott képzés esetén a támogatás mértékét,
 • a szerződésszegés következményeit mindkét fél esetében.

Ha nem szerepel a kötelező tartalom a szerződésben, a Ptk. alapján azt semmisnek kell tekinteni, mert azt jogszabály megkerülésével kötötték.

Amennyiben a tanuló azt tapasztalja, hogy a képzést szervező cég megszegi a szerződést, vagy egyéb okból nem tartja megfelelőnek a képzés színvonalát, ezt lehetőleg azonnal közölnie kell az intézménnyel.

A Ptk. szerint tanuló és vállalkozás közötti szerződés esetén a két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni, viszont ha a késedelem miatt további kár éri a tanulót, akkor ez már az ő felelőssége.

Ami az érvényesíthető jogokat illeti, a tanuló lehetőségei a következők szerint alakulnak egy képzés esetében: a nem megfelelő órák, tanfolyamrészek újbóli biztosítását, avagy a teljes képzés ismételt biztosítását is jelentheti. Ha ezeket az iskola nem teszi lehetővé, igényelheti a tanuló a képzési díj leszállítását, végső esetben pedig – ha annyira súlyos a szerződésszegés – elállhat a szerződéstől, azaz követelheti a teljes kifizetett ellenértéket.

 

Néhány jótanács:

 1. Alaposan nézz utána a képzőhelynek az interneten! Ha a megcélzott iskola nincs a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által nyilvántartott listán, érdemes másikat keresni.
 2. Minden esetben gondosan át kell olvasni a felnőttképzési szerződést, és tedd el biztos helyre a saját példányodat, hogy bármikor ellenőrizni tudd a feltételeket.
 3. Ha azt tapasztalod, hogy a képzés nem megfelelő, vagy az iskola megszegte a szerződésben foglaltakat, azonnal jelezd az intézmény felé írásban (például: postai levél, e-mail, telefax). Így a későbbiekben bizonyítható, hogy a panasztétel megtörtént.
 4. Amennyiben az iskola a kifogást elutasítaná, fordulj a Budapesti Békéltető Testülethez és kezdeményezz gyors, ingyenes békéltető testületi eljárást jogaid érvényesítése érdekében.

 

Forrás