A munkaügyi központ által támogatott tanfolyamok igénybevételéhez először regisztrálni kell az adott megye munkaügyi központjánál. A munkaügyi központok a fővárosi és megyei kormányhivatalok székhelyein találhatók, és azok foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szakigazgatási szerveiként működnek. A kirendeltségek pedig a járási hivatalok részeként nyújtanak segítséget az állampolgároknak. A munkaügyi központok elérhetőségét ide kattintva találod meg.

A munkaügyi központ tanfolyamokra vonatkozó támogatásainak egyrészt az a célja, hogy az álláskereső személyek könnyebben találjanak munkát maguk számára, másrészt pedig az, hogy az aktuálisan munkaviszonyban álló emberek minél fokozottabb mértékig váljanak képessé meglévő munkahelyük megtartására.

Kik lehetnek jogosultak a munkaügyi központ által támogatott tanfolyamokra?

  • Az álláskeresők;
  • Akik számára rehabilitációs járadékot, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási- vagy terhességi-gyermekágyi-segélyt folyósítanak támogatás gyanánt, illetve rokkantsági járadékban, vagy (baleseti) rokkantsági nyugdíjban részesül;
  • Azok a (felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező egyének esetében 30., egyébként) 25. életévüket be nem töltött személyek, akik számára tanulói jogviszonyuk véget érésének időpontja óta nem folyósítottak álláskeresési támogatást;
  • Az aktuálisan ugyan munkaviszonyban dolgozó, de a fennálló körülményekből fakadóan munkanélkülivé válás fenyegetettsége alatt álló személyek;
  • A munkaügyi központ által támogatott tanfolyamok elvégzését önkéntesen elvállalt, a tanfolyamokon közhasznú munkavégzés kereteiben részt vevő egyének.

Milyen tanfolyamokat lehet elvégezni a munkaügyi központ támogatásával?

A munkaügyi központ minden évben döntést hoz az általa hivatalosan támogatottnak ítélt tanfolyamok listáját illetően, továbbá kihirdeti a támogatási kívánalmakkal szemben megfelelőnek bizonyult szervezetek neveit és a foglalkoztatás-ügyi támogatottságra számot tartó tanfolyamokat tartalmazó hivatalos képzési jegyzéket is. A foglalkoztatási szervek saját döntésükből fakadóan jelölhetik ki azokat a tanfolyamokat, amelyeket a munkaügyi központ anyagi támogatottságával kívánnak felkínálni a jogosult személyeknek.

Milyen feltételekkel lehet részt venni a munkaügyi központ által támogatott tanfolyamokon?

  • A képzésekre vonatkozó költségtámogatást élvező tanulóktól a munkaügyi központ a tanfolyamok finanszírozásának fejében a tanfolyamok oktatási alkalmainak rendszeres jelleggel folytatott látogatását követeli meg, amelyre vonatkozó mulasztásukról a hallgatóknak érvényes orvosi igazolással kell később számot adniuk.
  • A munkaügyi központ elvárja a tanfolyam meghirdetett alkalmainak legalább 90%-os részvételi kötelezettségének betartását, illetve a tanfolyam tanév közbeni számonkérésein és záróvizsgáin való részvételt.
  • Akik a munkaügyi központ támogatási feltételeinek összességében nem tesznek eleget a tanulmányaik folytatása során, azoknak a tanfolyamok teljes (kamatos) képzés-támogatási összköltségét vissza kell fizetniük az esetet követően a munkaügyi központ számára.

A munkaügyi központokon túl

Amint látható, számos feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki munkaügyi központon keresztül végezzen el egy képzést. Természetesen, aki meg tud felelni ezeknek a kondícióknak, jó, ha él ezzel az ingyenes lehetőséggel. Azonban, aki nem tartozik a fenti csoportba, vagy tudja vállalni a felsorolt feltételeket, annak érdemes szétnéznie a felnőttképzés 2022 évben elérhető, új típusú szakmai képzések fizetős ajánlatai között is.