Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, a jelentkezéshez szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumot. Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, akkor az legkésőbb 2018. július 11-ig pótolható!

A Felvi.hu tájékoztatása szerint a 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt vagy érettségi tanúsítványt nem kell feltölteni a felvételi jelentkezéshez, ugyanis az ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés információs rendszeréből.

Emellett nem kell feltölteni a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat sem. Ezek hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik. Ezen bizonyítványok esetében azonban kötelező megadni a bizonyítvány adatait (nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma) elektronikus jelentkezés során.

Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, azok másolatát – célszerű ajánlott küldeményként – postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre.