A családi pótlék a gyermekek után alapesetben a tankötelezettség végéig, illetve a tankötelezettség végét magában foglaló tanév utolsó napjáig jár. Ezt követően családi pótlék csak a közoktatási intézményben – de a közhiedelemmel ellentétben nemcsak nappali tagozaton – tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek után jár a középfokú tanulmányok befejezéséig.

Sőt, ezt követően is adható a családi pótlék a tanulói jogviszony idejére, ha a gyermek újabb közoktatási intézményben – nem ideértve a felsőoktatást – folytat tanulmányokat, azonban legfeljebb a 20. életévet magába foglaló tanév végéig kapható a juttatás.

Tehát, ha iskolarendszerű OKJ-s képzésen eszel részt, esti tagozaton is jár a családi pótlék 20 éves korig.

Fontos tudni, hogy ha a gyermek már nem tanköteles korú, nem folyósítják automatikusan a juttatást tovább, akkor sem, ha valamelyik köznevelési intézmény tanulója. A folyósításhoz igazolni kell a tanulói jogviszonyt.