Iskolarendszerű képzésben a hiányzásnak törvényi keretei vannak. A megengedett hiányzás a tanórák 20 %-át jelentheti, aki eléri az 50 %-ot egy adott tantárgyból, annak osztályozóvizsgát kell tennie az iskola által meghatározott időpontban. A hiányzások miatt az iskolának joga van eltanácsolni a tanulót ill. joga van a tanuló jogviszonyát megszüntetni.

A felnőttképzéseken a megengedett hiányzások mértékét a felnőttképzési szerződés tartalmazza.