A szakmai alkalmassági vizsgálat a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat.

A szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a tanuló:

 1. a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele

  a) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e,
  b) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,
  c) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását;

 2. esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt;
 3. a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben;
 4. milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott munkaképességű;
 5. foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait a választott szakmában;
 6. szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel;
 7. külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az adott országban a megjelölt szakmai feladat ellátására.

 

Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni a szakképzési évfolyamra történő felvétel, átvétel, illetve továbbhaladás előtt minden olyan esetben, amikor az Országos Képzési Jegyzék szerint a szakképesítés megszerzése szakmai alkalmassági követelményekhez kötött.

A jelenlegi törvények szerint tanulók szakmai alkalmasságának véleményezését csak foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely végezheti és foglalkozás-egészségügyi alapellátó hely valamint házorvos nem. Erre azért is érdemes odafigyelni, mert a képzőhelyek nem fogadják le a nem foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely által kiállított alkalmassági igazolást.

Az igazolás egy évig érvényes, így az egy évnél hosszabb képzések esetén a képzés közben is új vizsgálatra van szükség.